Ψωμί

Ταβέρνα το Τρίγωνο

Ψωμί μερίδα Portion of bread