Αναψυκτικά

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ REFRESHMENTS
Κόκα κόλα, Πέπσι 250γρ. Coca cola, Pepsi  250gr.
Σπράιτ, Σέβεν απ 250γρ. Sprite, Seven up 250gr.
Φάντα 250γρ. Fanta  250gr.
Σάριζα σόδα, Ήβη σόδα 250γρ. Sariza soda, Ivi soda 250gr.
Νερό εμφιαλωμένο 1,5 λιτ. Mineral water 1,5L